Actieve en werkende laadpassen in het Ostend Science Park