• en

Project BlueMarine³.Com boekt mooie eerste resultaten

05/05/2020
Garnaallarven

Het Blauwe Cluster ICON-project BlueMarine³.Com kan mooie eerste resultaten voorleggen.

In dit door VLAIO gefinancierde project tackelen zes Vlaamse bedrijven en drie onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent samen de uitdagingen van de lokale aquacultuurproductie. Lokale aquacultuurinitiatieven kampen namelijk met een gebrek aan voldoende, kwalitatief startmateriaal (sporen van zeewier, zaad van schelpdieren, postlarven van garnalen,…).

Multispecies broedhuis-pilootinstallatie

Onder leiding van Dr. ir. Margriet Drouillon, business developer van het IOF-consortium BLUeGent, wil BlueMarine³.Com daarom geïntegreerde, ecosysteem-gebaseerde broedhuistechnieken ontwikkelen, met een sterke nadruk op het ontwikkelen van synergiën tussen soorten, infrastructuur, kweektechnieken en management, een zogenaamde ‘geïntegreerde multispeciesbenadering’. Het uiteindelijk doel is het oprichten van een (multispecies) broedhuis-pilootinstallatie, die verdere innovatie en de ontwikkeling van meer grootschalige broedhuisinitiatieven voort kan stimuleren.

Collectie zeewieren

Na de eerste zes maanden kunnen reeds enkele mooie resultaten voorgesteld worden. Het Laboratorium voor Fycologie (UGent) werkt, in samenwerking met SIOEN dat biogebaseerde en bioafbreekbare textiele groeisubstraten ontwikkelt, aan een collectie van strains van commerciële zeewieren.  De collectie werd ondertussen al uitgebreid met lokale strains van  Saccharina, Undaria, Porphyra en Ulva afkomstig uit de Noordzee en de Oosterschelde. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de levenscyclusbeheersing van de verschillende soorten. Voor Undaria werd bijvoorbeeld een gametofyt strain succesvol geïsoleerd uit Wemeldinge (NL). Mannelijke en vrouwelijke gametofyten blijken erg vruchtbaar. De optimale nutriënten, temperatuur en lichtcondities voor groei en vruchtbaarheid worden nu bepaald.

Kelp

Undaria pinnatifida (Golden Kelp)

Garnaallarven

Voor de kweek van garnaallarven sloegen het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center (UGent),  IMAQUA (een spin-off van de UGent) en Proviron de handen in elkaar. IMAQUA kweekt onder optimale omstandigheden ouderdieren op en laat ze voortplanten. Met deze larven wordt dan geëxperimenteerd in het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC.  De microalgen die door Proviron in eigen-ontwikkelde bioreactoren gekweekt worden, dienen hierbij als belangrijkste voedsel voor de garnaallarven.

Testen van experimentele voederschema’s waarbij verschillende soorten algen van Proviron vergeleken werden met algen gekweekt op het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC resulteerden al in een goede overleving van ongeveer 50%. Dit leidde tot de eerste productie van 50.000 garnaallarven op Vlaamse bodem. De garnaalpostlarven worden nu verder opgekweekt bij IMAQUA zodat de cyclus volledig gesloten wordt.

Bioreactoren Voor Kweek Van Microalgen Bij Proviron

Bioreactoren voor kweek van microalgen bij Proviron

Proefopstelling recirculatiesysteem kweek schelpdieren

Ondertussen wordt er ook flink gewerkt aan de ontwikkeling van een recirculatiesysteem voor de kweek van schelpdieren, zoals de holle oester. Er wordt gebouwd aan een eerste proefopstelling in het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center. Dit systeem moet toelaten het water te hergebruiken met minimale verversing. Het creëert een stabielere kweekomgeving die, mits controle van de microbiële gemeenschap, de groei en gezondheid van de dieren ten goede komt. Deze techniek wordt al toegepast in de aquacultuur van vissen en garnalen, maar is zeer innovatief voor schelpdieren. De eerste proeven zullen uitgevoerd worden met het jonge zaad van holle oesters.

BlueMarine³.Com is een samenwerking tussen verschillende groepen van de Universiteit Gent: het IOF-consortium BLUeGent (Dr. ir. Margriet Drouillon), het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (Prof. Dr. ir. Peter Bossier), het Laboratorium voor Fycologie (Prof. Dr. Olivier De Clerck) en het Laboratorium voor Milieutoxicologie (Prof. Dr. Colin Janssen), en de volgende bedrijven: Aquacultuur Oostende, Colruyt Group, DEME, IMAQUA, Proviron en SIOEN. Dit project wordt gesteund door VLAIO.

" Het project leidde tot de eerste productie van 50.000 garnaallarven op Vlaamse bodem. De garnaalpostlarven worden nu verder opgekweekt bij IMAQUA zodat de cyclus volledig gesloten wordt "

Eerste Postlarven
De eerste BlueMarine³.Com postlarven