• en
Bluebridge corona

De heropstart van bedrijfsactiviteiten na de algemene lockdown om het verspreiden van het Corona virus te voorkomen, vraagt om extra interne maatregelen. Hierbij vind je een overzicht van de maatregelen die vanaf heden tot nader order van toepassing zijn binnen Bluebridge, Headquarters Ostend Science Park.

Graag rekenen wij op ieders medewerking om deze regels te respecteren en te implementeren.

ALGEMEEN

• Telewerken blijft de norm
• Mondmasker verplicht in de gemeenschappelijke ruimtes van het volledige Bluebridge gebouw (inkom, gang, toiletten, lunchroom, ..).
• Social distancing respecteren >1.5m
Handhygienië:
• Was handen regelmatig, met water en vloeibare zeep op een
correcte manier
• Ontsmettingsalcohol & Dettol doekjes ter beschikking op
verschillende plaatsen in gebouw
Respiratorische hygiëne
• Hoest of nies in een papieren zakdoek (of elleboog) die meteen in
vuilbak wordt gegooid

Verlucht de werkruimte voldoende en frequent

• Wie zich ziek voelt, blijf alsjeblief thuis

MAATREGELEN PER LOKAAL/DOMEIN

Gangen – lift – trap

• Social distancing & vermijd gebruik lift
• 1 persoon tegelijk op de trap en in de lift
• 1 persoon tegelijk in de algemene toiletruimte
• Vermijd onnodige gesprekken

Post & pakketten

• Met sleuteltje uw post ophalen via uw postbus in de gang
• Pakketten worden aangenomen, niet afgetekend, bewaard aan de balie, niet in het
secretariaat

Onderhoudsdienst

• Focus op contactoppervlakken op de werkposten vb. leuning, deurknop, zeepdispensers,
toetsenbord
• Meer frequente reiniging van sanitair, refter, vergaderlokalen

Externe meetings

• Maximaal online vergaderen gebruik digitale communicatiemiddelen en –tools
• De zaalcapaciteit is ingeperkt conform social distancing. max. 8 personen toegelaten.
• Meer informatie te bekomen bij secretariaat
• Verpakte koeken worden voorzien naast koffieautomaat
• Koffietassen worden afgeruimd en naar de keuken gebracht door de meeting
verantwoordelijke

Noodsituaties

• Normale procedures blijven gelden
• Voor het eerste hulp toe te dienen, gebruik handschoenen en masker

NUTTIGE LINKS

• Aankoop beschermingsmateriaal: meer info via Eveline Vermeulen
• www.coronaviruscovid19.be
• steunmaatregelen: https://www.voka.be/coronavirus-steunmaatregelen