Interne richtlijnen & veiligheidsvoorschriften COVID-19 Meer info

Bluebridge corona

De heropstart van bedrijfsactiviteiten na de algemene lockdown om het verspreiden van het Corona virus te voorkomen, vraagt om extra interne maatregelen. Hierbij vind je een overzicht van de maatregelen die vanaf heden tot nader order van toepassing zijn binnen Bluebridge, Headquarters Ostend Science Park.

Graag rekenen wij op ieders medewerking om deze regels te respecteren en te implementeren.

ALGEMEEN

• Telewerken blijft de norm tot zeker 18/5
• Social distancing respecteren >1.5m
• Handhygienië
• Was handen regelmatig, met water en vloeibare zeep op een
correcte manier
• Ontsmettingsalcohol & Dettol doekjes ter beschikking op
verschillende plaatsen in gebouw
• Respiratorische hygiëne
• Hoest of nies in een papieren zakdoek (of elleboog) die meteen in
vuilbak wordt gegooid
• Verluchting van de werkruimten
• Voldoende & frequent
• Wie zich ziek voelt, blijf alsjeblief thuis
• Maskers
• Gebruik van maskers verplicht als social distancing niet is
gegarandeerd
• Uit voorzorg zullen zeker de onthaalmedewerkers maskers dragen
bijvoorbeeld bij het ontvangen van externen

MAATREGELEN PER LOKAAL/DOMEIN

Gangen – lift – trap

• Social distancing & vermijd gebruik lift
• 1 persoon tegelijk op de trap en in de lift
• Vermijd onnodige gesprekken

Post & pakketten

• Met sleuteltje uw post ophalen via uw postbus in de gang
• Pakketten worden aangenomen, niet afgetekend, bewaard aan de balie, niet in het
secretariaat

Onderhoudsdienst

• Focus op contactoppervlakken op de werkposten vb. leuning, deurknop, zeepdispensers,
toetsenbord
• Meer frequente reiniging van sanitair, refter, vergaderlokalen

Externe meetings

• Maximaal online vergaderen gebruik digitale communicaDemiddelen en –tools
• De zaalcapaciteit is ingeperkt conform social distancing. max. 8 personen toegelaten.
• Meer informatie te bekomen bij secretariaat
• Verpakte koeken worden voorzien naast koffieautomaat
• Koffietassen worden afgeruimd en naar de keuken gebracht door de meeDng
verantwoordelijke

Noodsituaties

• Normale procedures blijven gelden
• Voor het eerste hulp toe te dienen, gebruik handschoenen en masker

NUTTIGE LINKS

• Aankoop beschermingsmateriaal: meer info via Eveline Vermeulen
• www.coronaviruscovid19.be
• steunmaatregelen: https://www.voka.be/coronavirus-steunmaatregelen

© Ostend Science Park 2020